OVER ONS

NIEUWS

KWALITEIT

Onze praktijk hecht veel waarde aan uw mening. Daarom maken wij gebruik van ReviewCollect, een door het Kwaliteitsregister Tandartsen geaccrediteerd hulpmiddel, dat u vanuit onze praktijksoftware om uw ervaringen vraagt. Natuurlijk zal dit niet na ieder bezoek aan de praktijk zijn én heeft u altijd de mogelijkheid om met één druk op de knop aan te geven dat u niet meer benaderd wil worden. Toch hopen we dat u ons wil helpen met het steeds verder verbeteren van de praktijk en af toe uw input zou willen geven. Hartelijk bedankt alvast!

NIEUWS UIT DE PRAKTIJK

Vanaf half oktober t/m half februari zal tandarts Marlou Boor waarnemen voor tandarts Anne van den Essenburg ivm haar zwangerschapsverlof De afgelopen periode heeft zij in diverse praktijken in het land gewerkt. Naast haar werkzaamheden in de tandartspraktijk studeert zij geneeskunde om zich verder te ontwikkelen tot kaakchirurg.

NIEUWS UIT DE PRAKTIJK

De praktijk is inmiddels weer volledig geopend voor alle reguliere mondzorgbehandelingen sinds de corona-sluiting. Het team en u zijn al aardig gewend aan de extra maatregelen die we moeten nemen. Met onderstaande regels werken we aan een veilige omgeving voor iedereen in de praktijk:
 • Kom 1 minuut voor uw geplande afspraak binnen. Wacht tot die tijd buiten of eventueel in uw auto (om de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden).
 • Houdt 1,5 m afstand en wacht bij een volle wachtkamer buiten.
 • Kom alleen naar uw afspraak (wacht als eventuele ouder/begeleider zoveel mogelijk buiten).
 • Desinfecteer uw handen met de handalcohol bij de ingang.
 • Raak daarna zo min mogelijk aan (gezicht, mobiele telefoon, deurknoppen)
 • Poets thuis uw tanden en ga thuis naar het toilet.
Toeslag voor extra maatregelen in verband met het coronavirus. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het coronavirus brengen wij per 1 augustus een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Door samen goed op te blijven letten, hopen we zo goed en gezond door deze tijd te komen.

CORONA MAATREGELEN KNMT

HERVATTING VAN DE REGULIERE ZORG

Het team Centrum voor Tandheelkunde Maarn is blij u te kunnen mededelen dat we vanaf dinsdag 28 april weer een stapje kunnen doen in hervatting van de reguliere zorg. De afgelopen periode hebben wij achter de schermen hard gewerkt om onze praktijk zo in te richten dat wij u volgens de nieuwe normen kunnen ontvangen. Uw veiligheid en die van onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit, daarom hebben we diverse aanpassingen gedaan. Leest u deze brief aandachtig door, zodat u weet hoe u dient te handelen binnen onze praktijk en welke voorwaarden gelden voor het maken van een afspraak. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.  Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren. Wij zullen telefonisch en/of in de praktijk nog bij u terugkomen op onderstaande vragen, dus neemt u deze zorgvuldig door.
 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
Laat ons ook weten of u andere gezondheidsklachten heeft. Dan kunnen wij beoordelen of een behandeling door kan gaan of eventueel moet worden uitgesteld. Indien u (symptomen van) corona heeft, kunt u bij spoedgevallen behandeld worden in een andere speciaal hiervoor ingerichte praktijk. Neemt u dan telefonisch contact met ons op voor de mogelijkheden. Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting is, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Hiervoor hebben wij een handalcohol dispenser opgehangen in de entree van ons gezondheidscentrum. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. Houd uw jas graag bij u. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Wij hebben om die reden minder zitplaatsen in de wachtkamer. Nog wat extra aanwijzingen:
 • Kom 1 minuut voor uw behandelafspraak binnen. Wacht tot die tijd buiten of eventueel in uw auto.
 • Poets thuis uw tanden en ga thuis naar het toilet.
 • Volg de door ons aangegeven routing in de praktijk en de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Maak eventuele (vervolg-)afspraken telefonisch of per mail.
Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met een mondspoeling om de mond te ontsmetten en we voeren indien mogelijk behandelingen zoveel mogelijk uit onder cofferdam (rubberen lapje). In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Uw geplande afspraken gaan door. Om drukte in de wachtkamer te verminderen hebben wij onze planning aangepast. Als u een afspraak heeft staan beoordelen wij of deze past binnen de regels van de nieuwe agenda-invulling. Het kan zijn dat we u bellen om deze afspraak aan te passen. Indien u hierover niet gebeld wordt, blijft de afspraak zoals die is gemaakt en zien we u op dat tijdstip in onze praktijk. Met al deze maatregelen zijn wij ervan overtuigd dat zowel u als onze medewerkers maximaal beschermd zijn. Het is van belang voor uw (mond)gezondheid om de gebitscontroles en uitgestelde behandelingen weer uit te laten voeren en wij zijn blij om u weer te mogen ontvangen. Het uitstellen van controles en behandelingen bij de tandarts kunnen zorgen voor pijnklachten en onnodige complicaties in de toekomst. Bij spoed of pijnklachten vragen we u voor 10.00 uur telefonisch contact met ons op te nemen, zodat we u dezelfde dag nog kunnen zien. Wij zijn er voor uw (mond-)gezondheid! Hartelijke groet, Team Centrum voor Tandheelkunde Maarn

INFORMATIE VOOR ORTHOPATIENTEN

NIEUWS UIT DE PRAKTIJK

Per 1 april is tandarts Jonathan Boshuis niet meer bij ons werkzaam. Hij heeft een praktijk dichterbij zijn woonplaats gevonden.

Tandarts Jasper Lowik zal zijn positie in het team vervullen. 

Hartelijke groet,

Team Centrum voor Tandheelkunde Maarn

NIEUWS UIT DE PRAktijk

Per 1 januari 2020 heeft Centrum voor Tandheelkunde Maarn er een nieuwe praktijkeigenaar bij. Tandarts Anne van den Essenburg is nu samen met Jeroen Plaisier eigenaar van de praktijk. Anne is al sinds 2010 werkzaam in de praktijk.
 
Voor u zal er weinig veranderen, alle vertrouwde gezichten van ons team staan ook in 2020 voor u klaar. De naam van de praktijk, de openingstijden, ons telefoonnummer en de website blijven hetzelfde.
 
Hartelijke groet,
 
Team Centrum voor Tandheelkunde Maarn

Gewoon Gaaf

Wat houdt de methode  gewoon gaaf In? 

Het is een methode, waarbij de  tandarts en preventie-assistenten als coaches de kinderen van jongs af aan begeleiden in de eigen zorg voor de mond. 

Uiteraard met goede hulp en motivatie van de ouders/verzorgers.

Het doel van Gewoon Gaaf is het voorkomen van gaatjes in de gebitten van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat door deze methode tot wel 70% minder gaatjes ontstaan.

Vanaf 5 jaar willen wij alle kinderen 1 à 2 keer een afspraak laten maken voor Gewoon Gaaf. Tijdens deze afspraak wordt uitgebreid voorlichting gegeven over het poetsen en eetgedrag van de kinderen. Naar aanleiding van een plaquescore kan duidelijk gemaakt worden waar nog verbetering in poetsen mogelijk is.

Na 3 maanden wordt een 2e afspraak gemaakt om te kijken wat het effect van de voorlichting is geweest. Wordt er beter gepoetst? Is de mondhygiëne verbeterd?

Deze behandeling wordt volledig ondersteund en vergoed door de zorgverzekeraars.

U kunt meer lezen over Gewoon Gaaf in het bijgaande interview met tandarts Plaisier.

INFORMATIE VOOR ORTHOPATIENTEN

Ouderen Zorg

Een interview met Tandarts Jeroen Plaisier voor Rondom Gezond over het mondzorg project voor thuiswonende ouderen.

LEES MEER

Interview met tandarts Plaisier voor “Rondom Gezond” september 2015

Mondzorgproject thuiswonende ouderen

In Rondom Gezond 15 van september 2015 hebben wij in een interview met vier professionals inzicht gegeven in het verband tussen mondzorg en de algemene gezondheid van met name ouderen. In april 2016 startte Babette Everaars van de Hogeschool Utrecht, op verzoek van de huisartsen en de tandarts in het gezondheidscentrum, het project over preventieve mondzorg voor ouderen. Het is genaamd PRIMa mond CARE en sluit aan op het ‘Om U’ project dat ontwikkeld is om mogelijk kwetsbare ouderen vanuit de huisartsenpraktijk op te sporen en pro-actieve zorg aan deze groep te leveren. Rondom Gezond spreekt met Babette over haar project.

Waarom is jouw project over preventieve mondzorg voor ouderen zo belangrijk?

Een slechte mondgezondheid heeft invloed op de algemene gezondheid en kan daarmee de ontwikkeling van kwetsbaarheid van ouderen beïnvloeden en in relatie staan met verschillende ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekte of longontsteking. Mijn project richt zich erop mondzorg te integreren in de lokale zorg voor nog thuiswonende ouderen. Deze ouderen raken vaak tussen wal en schip. Het is een vergeten domein.

Hoe verkrijg je de informatie over mondzorg in relatie tot de algemene gezondheid van de oudere?

Aan een reeds bestaande gezondheidsvragenlijst, waarmee potentieel kwetsbare ouderen worden geselecteerd, voegen wij vragen over mondgezondheid toe. De tandartsgegevens worden gekoppeld aan die van de huisarts. Op basis van deze informatie kunnen wij inschatten wat de mondgezondheid bijdraagt aan de ontwikkeling van kwetsbaarheid en hoe aan de mogelijk kwetsbare oudere betere zorg op maat kan worden geboden.

Hoe bereik je de kwetsbare ouderen in Maarn en Maarsbergen?

Twee jaar geleden heb ik aan ongeveer 1800 patiënten van 60 jaar en ouder gevraagd of wij hun tandartsgegevens mogen gebruiken om de gegevens van de huisartsen en de tandartsen samen te voegen. De meesten hebben hiervoor hun toestemming gegeven. Een heel groot deel van de informatie is al verzameld. Voor de gegevens van de patiënten die een tandarts buiten het Gezondheidscentrum hebben gaan wij momenteel langs bij de tandartspraktijken of sturen een brief met het verzoek om deze toe te zenden. Uiteraard met toestemming van de patiënten.

De ouderen, die als kwetsbaar naar voren komen in het project, hoe worden zij benaderd?

In Maarn/Maarsbergen brengt Miriam Rutten, de praktijkverpleegkundige van het gezondheidscentrum, een huisbezoek en doet een mondonderzoek van ca. vijf minuten. Daarvoor gebruikt zij een screeningsinstrument voor niet-tandheelkundige professionals. Als er bijzonderheden zijn, neemt Miriam contact op met de tandarts of mondhygiënist om haar bevindingen te delen.

“Huisarts, tandarts, thuiszorg en wijkverpleging op één lijn!”

En wat zijn zoal haar bevindingen in Maarn en Maarsbergen?

In het algemeen merkt Miriam dat mensen regelmatig naar de tandarts gaan. Er is ook een groep mensen die geen tandarts heeft en waar Miriam niet op huisbezoek gaat. Deze groep zouden we graag nog willen screenen op mondgezondheidsproblemen.

 Welk nut heeft het voor de oudere om naar de tandarts en/of de mondhygiënist te gaan?

Veel mensen met een kunstgebit gaan niet meer naar een mondzorgprofessional. Toch is het raadzaam om minimaal eenmaal per jaar de mond te laten controleren op bijvoorbeeld afwijkingen van het slijmvlies in het geval van een gebitsprothese. Ook geven mondzorgverleners advies over mondverzorging dat van groot belang is bij de oudere die de eigen tanden en kiezen nog heeft. Verder wordt er gewerkt aan het bewustzijn dat infecties in de mond ook effect hebben op de rest van het lichaam.

Wat hoop je dat in jouw project naar voren komt?

Dat de huisartsen en de tandartsen met de verkregen gegevens beter inzicht krijgen in wanneer iemand kwetsbaar wordt. Zo’n patiënt heeft extra aandacht nodig, want hij of zij maakt kans snel achteruit te gaan. Kans op minder welbevinden. Als je dat als huisarts goed kunt inschatten, kun je betere preventieve, pro-actieve zorg op maat leveren. Zodanig, dat de patiënt langer thuis kan blijven wonen. Daarnaast zullen de uitkomsten het belang van een goede mondgezondheid belichten.

Is daar ook samenwerking met andere disciplines voor nodig?

Jazeker, ik hoop dat de huisarts, de tandarts, de thuiszorg en de wijkverpleging in de preventieve zorg qua samenwerking op één lijn komen en dat mondverzorging meer geïntegreerd zal worden. Mijn verwachting is, dat deze vorm van zorg dan ook gaat doorwerken naar andere gezondheidscentra/zorgprofessionals. Ik weet dat het tijd en geld kost, en hoop dat de zorgverzekeraars deze vorm van zorg in de toekomst zullen bekostigen.

 Hoe wordt dit project door de Hogeschool Utrecht onder de aandacht van de zorg gebracht?

Onze Hogeschool presenteert zich vanuit een educatief maatschappelijke rol, mede op basis van wetenschappelijke en praktijkgerichte bijdragen op congressen en symposia aan zorgprofessionals. Dit project is een samenwerking met het ACTA (Academisch centrum voor Tandheelkunde) en het Julius Centrum (UMC) die tevens in het eigen netwerk het project en de resultaten kunnen delen.

Wat geef ik mijn kind te drinken? (4-13 jaar)

In de categorie dranken zijn er veel keuzes, maar welke keuzes zijn nou het beste? En wat zit er nou eigenlijk echt in een pakje sap? Het voedingscentrum geeft antwoord.

Hockeybond verplicht gebitsbeschermers

Vanaf seizoen 2015-2016 moeten hockeyers bij elke wedstrijd verplicht een gebitsbeschermer dragen. Lees het volledige artikel op Dental Tribune.

Zorgverzekering Vergelijken

Jaarlijks maken alle zorgverzekeraars tussen 1 en 18 november de nieuwe zorgpremies bekend. Op de website van de consumentenbond kunt u deze vergelijking maken, en een keus maken welke verzekering voor u het beste is.

Alternatieve behandeling voor Angstige kleuters

CVT Maarn Tandarts, Jonathan Boshuis, deed in Ecuadoraanse basisschool 3 maanden lang wetenschappelijk onderzoek naar een alternatieve methode om gaatjes in het melkgebit te behandelen zonder boor.

Bloedend Tandvlees? Code rood!

Mondhygiënist Karima el Maniti: “De tandarts heeft hierin een signalerende functie. Als blijkt dat er iets mis is met de gezondheidssituatie van de mond – in dit geval het tandvlees – heeft de mondhygiënist een taak.”

Implantaat maakt kunstgebit of brug overbodig!

Implantoloog Sabine Scheffer: “Implantologie is een van de technieken waar CVT Maarn veelvuldig gebruik van maakt. Bovendien gaan implantaten vaak een leven lang mee!”

Mondscanner maakt HAppen overbodig

Op tandheelkundig gebied volgen de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Door middel van een Digitale mondscanner is happen daarom overbodig geworden.

OPENINGSTIJDEN

Maandag         7:00 – 21:00
Dinsdag           7:00 – 21:00
Woensdag   
    8:20 – 17:00
Donderdag     
7:00 – 21:00
Vrijdag             
8:30 – 16:00
Zaterdag         Gesloten
Zondag            Gesloten

KAART

CONTACT

Adres:
Sportlaan 11
3951CG Maarn

Telefoon:
0343-441722

Email:
Info@cvtmaarn.nl

FEEDBACK

Om de zorg en kwaliteit van CVT Maarn continue te verbeteren is uw feedback erg waardevol. Stuur gerust een email naar: info@cvtmaarn.nl