OVER ONS

NIEUWS

Gewoon Gaaf

Interview met tandarts Plaisier voor “Rondom Gezond” september 2017

Mondzorg Gewoon Gaaf voor kinderen van 0–18 jaar
Een preventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers.

Ouderen Zorg

Een interview met Tandarts Jeroen Plaisier voor Rondom Gezond over het mondzorg project voor thuiswonende ouderen.

LEES MEER

Interview met tandarts Plaisier voor “Rondom Gezond” september 2015

Mondzorgproject thuiswonende ouderen

In Rondom Gezond 15 van september 2015 hebben wij in een interview met vier professionals inzicht gegeven in het verband tussen mondzorg en de algemene gezondheid van met name ouderen. In april 2016 startte Babette Everaars van de Hogeschool Utrecht, op verzoek van de huisartsen en de tandarts in het gezondheidscentrum, het project over preventieve mondzorg voor ouderen. Het is genaamd PRIMa mond CARE en sluit aan op het ‘Om U’ project dat ontwikkeld is om mogelijk kwetsbare ouderen vanuit de huisartsenpraktijk op te sporen en pro-actieve zorg aan deze groep te leveren. Rondom Gezond spreekt met Babette over haar project.

Waarom is jouw project over preventieve mondzorg voor ouderen zo belangrijk?

Een slechte mondgezondheid heeft invloed op de algemene gezondheid en kan daarmee de ontwikkeling van kwetsbaarheid van ouderen beïnvloeden en in relatie staan met verschillende ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekte of longontsteking. Mijn project richt zich erop mondzorg te integreren in de lokale zorg voor nog thuiswonende ouderen. Deze ouderen raken vaak tussen wal en schip. Het is een vergeten domein.

Hoe verkrijg je de informatie over mondzorg in relatie tot de algemene gezondheid van de oudere?

Aan een reeds bestaande gezondheidsvragenlijst, waarmee potentieel kwetsbare ouderen worden geselecteerd, voegen wij vragen over mondgezondheid toe. De tandartsgegevens worden gekoppeld aan die van de huisarts. Op basis van deze informatie kunnen wij inschatten wat de mondgezondheid bijdraagt aan de ontwikkeling van kwetsbaarheid en hoe aan de mogelijk kwetsbare oudere betere zorg op maat kan worden geboden.

Hoe bereik je de kwetsbare ouderen in Maarn en Maarsbergen?

Twee jaar geleden heb ik aan ongeveer 1800 patiënten van 60 jaar en ouder gevraagd of wij hun tandartsgegevens mogen gebruiken om de gegevens van de huisartsen en de tandartsen samen te voegen. De meesten hebben hiervoor hun toestemming gegeven. Een heel groot deel van de informatie is al verzameld. Voor de gegevens van de patiënten die een tandarts buiten het Gezondheidscentrum hebben gaan wij momenteel langs bij de tandartspraktijken of sturen een brief met het verzoek om deze toe te zenden. Uiteraard met toestemming van de patiënten.

De ouderen, die als kwetsbaar naar voren komen in het project, hoe worden zij benaderd?

In Maarn/Maarsbergen brengt Miriam Rutten, de praktijkverpleegkundige van het gezondheidscentrum, een huisbezoek en doet een mondonderzoek van ca. vijf minuten. Daarvoor gebruikt zij een screeningsinstrument voor niet-tandheelkundige professionals. Als er bijzonderheden zijn, neemt Miriam contact op met de tandarts of mondhygiënist om haar bevindingen te delen.

“Huisarts, tandarts, thuiszorg en wijkverpleging op één lijn!”

En wat zijn zoal haar bevindingen in Maarn en Maarsbergen?

In het algemeen merkt Miriam dat mensen regelmatig naar de tandarts gaan. Er is ook een groep mensen die geen tandarts heeft en waar Miriam niet op huisbezoek gaat. Deze groep zouden we graag nog willen screenen op mondgezondheidsproblemen.

 Welk nut heeft het voor de oudere om naar de tandarts en/of de mondhygiënist te gaan?

Veel mensen met een kunstgebit gaan niet meer naar een mondzorgprofessional. Toch is het raadzaam om minimaal eenmaal per jaar de mond te laten controleren op bijvoorbeeld afwijkingen van het slijmvlies in het geval van een gebitsprothese. Ook geven mondzorgverleners advies over mondverzorging dat van groot belang is bij de oudere die de eigen tanden en kiezen nog heeft. Verder wordt er gewerkt aan het bewustzijn dat infecties in de mond ook effect hebben op de rest van het lichaam.

Wat hoop je dat in jouw project naar voren komt?

Dat de huisartsen en de tandartsen met de verkregen gegevens beter inzicht krijgen in wanneer iemand kwetsbaar wordt. Zo’n patiënt heeft extra aandacht nodig, want hij of zij maakt kans snel achteruit te gaan. Kans op minder welbevinden. Als je dat als huisarts goed kunt inschatten, kun je betere preventieve, pro-actieve zorg op maat leveren. Zodanig, dat de patiënt langer thuis kan blijven wonen. Daarnaast zullen de uitkomsten het belang van een goede mondgezondheid belichten.

Is daar ook samenwerking met andere disciplines voor nodig?

Jazeker, ik hoop dat de huisarts, de tandarts, de thuiszorg en de wijkverpleging in de preventieve zorg qua samenwerking op één lijn komen en dat mondverzorging meer geïntegreerd zal worden. Mijn verwachting is, dat deze vorm van zorg dan ook gaat doorwerken naar andere gezondheidscentra/zorgprofessionals. Ik weet dat het tijd en geld kost, en hoop dat de zorgverzekeraars deze vorm van zorg in de toekomst zullen bekostigen.

 Hoe wordt dit project door de Hogeschool Utrecht onder de aandacht van de zorg gebracht?

Onze Hogeschool presenteert zich vanuit een educatief maatschappelijke rol, mede op basis van wetenschappelijke en praktijkgerichte bijdragen op congressen en symposia aan zorgprofessionals. Dit project is een samenwerking met het ACTA (Academisch centrum voor Tandheelkunde) en het Julius Centrum (UMC) die tevens in het eigen netwerk het project en de resultaten kunnen delen.

Wat geef ik mijn kind te drinken? (4-13 jaar)

In de categorie dranken zijn er veel keuzes, maar welke keuzes zijn nou het beste? En wat zit er nou eigenlijk echt in een pakje sap? Het voedingscentrum geeft antwoord.

Hockeybond verplicht gebitsbeschermers

Vanaf seizoen 2015-2016 moeten hockeyers bij elke wedstrijd verplicht een gebitsbeschermer dragen. Lees het volledige artikel op Dental Tribune.

Zorgverzekering Vergelijken

Jaarlijks maken alle zorgverzekeraars tussen 1 en 18 november de nieuwe zorgpremies bekend. Op de website van de consumentenbond kunt u deze vergelijking maken, en een keus maken welke verzekering voor u het beste is.

Alternatieve behandeling voor Angstige kleuters

CVT Maarn Tandarts, Jonathan Boshuis, deed in Ecuadoraanse basisschool 3 maanden lang wetenschappelijk onderzoek naar een alternatieve methode om gaatjes in het melkgebit te behandelen zonder boor.

Bloedend Tandvlees? Code rood!

Mondhygiënist Karima el Maniti: “De tandarts heeft hierin een signalerende functie. Als blijkt dat er iets mis is met de gezondheidssituatie van de mond – in dit geval het tandvlees – heeft de mondhygiënist een taak.”

Implantaat maakt kunstgebit of brug overbodig!

Implantoloog Sabine Scheffer: “Implantologie is een van de technieken waar CVT Maarn veelvuldig gebruik van maakt. Bovendien gaan implantaten vaak een leven lang mee!”

Mondscanner maakt HAppen overbodig

Op tandheelkundig gebied volgen de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Door middel van een Digitale mondscanner is happen daarom overbodig geworden.

OPENINGSTIJDEN

Maandag         7:00 – 21:00
Dinsdag           7:00 – 21:00
Woensdag   
    8:20 – 17:00
Donderdag     
7:00 – 21:00
Vrijdag             
8:30 – 16:00
Zaterdag         Gesloten
Zondag            Gesloten

KAART

CONTACT

Adres:
Sportlaan 11
3951CG Maarn

Telefoon:
0343-441722

Email:
Info@cvtmaarn.nl

FEEDBACK

Om de zorg en kwaliteit van CVT Maarn continue te verbeteren is uw feedback erg waardevol. Stuur gerust een email naar: praktijkmanager@cvtmaarn.nl